Yn cefnogi: Celf o Gwmpas

Dewis achos arall
Detholwch eich rhifau!

Cwblhewch o leiaf 1 tocyn i barhau.

Nodwch 6 rhif o 0 i 9. Neu detholwch ‘Ar hap’.

Dim ond £1 y llinell bob wythnos.


Bydd 60% o bris y tocyn yn mynd i achosion da!

1 ym mhob 50

Mae gan bob tocyn gyfle 1 ym mhob 50 o ennill gwobr bob wythnos!

£25K

Gwobr o £25,000 os y bydd pob un o’r 6 rhif yn cyfateb yn y drefn gywir!