Tynnu diweddaraf

Sad 7 Rhagfyr 2019
560337

Mae Loto Powys yn loteri wythnosol gyffrous sy'n codi arian ar gyfer achosion da yn Powys. Bydd pob achos da a gefnogir gan y loteri yn elwa Powys a'i drigolion.

Chwaraewch y loteri, cefnogi Powys - mae mor syml â hynny!

Mae tocynnau ar gyfer y loteri yn costio dim ond £1 yr wythnos. Mae gan bob tocyn gyfle 1 i 50 i ennill gwobr bob wythnos, gyda gwobr fawr o £25,000!

Mae tynnu llun yn digwydd bob dydd Sadwrn a dewisir cyfuniad buddugol 6 digid. Rydym yn hysbysu'r enillydd drwy e-bost. Cysylltwch pob un o'r 6 ac rydych chi'n ennill y JACPOT!

O bob tocyn £1 a brynwch, bydd 60p yn mynd i achosion da lleol yn Powys ac yn gwella'r gymuned. Mae hyn yn ddwbl y cyfraddau cyfraniad loteri cenedlaethol a dyna'r ffordd yr ydym yn ei hoffi.

Wrth gwrs mae prynu tocyn o'n loteri yn fwy nag ennill gwobrau, mae'n ymwneud â chefnogi ein cymuned leol ond rydym i gyd wrth ein bodd yn ennill gwobrau, felly dyma'r rhestr.

Nifer sydd wedi paru Gwobr
6 £25,000
5 £2,000
4 £250
3 £25
2 3 thocyn Am Ddim

Ein hymrwymiad i chi

"Gyda'n cyllidebau o dan bwysau cynyddol o lywodraeth ganolog, ac achosion da lleol angen hwb, mae Loto Powys yn rhoi cyfle gwych i helpu achosion da lleol i godi arian ychwanegol. Mae Cyngor Sir Powys yn parhau gyda'i gefnogaeth ar gyfer grwpiau cymunedol lleol, ond bydd hyn yn ffordd o ledaenu'r budd i lawer mwy o grwpiau. "

Cyng. Rosemarie Harris

Arweinydd y Cyngor

Dwi isie gwybod rhagor

Pwy ydym ni

Loteri wythnosol yw Loto Powys sy'n cefnogi achosion da lleol a mentrau cymunedol

Ein nod ar gyfer 2019 yw codi

£10,358.40 / £67,080.00

15.44% Wedi’i Gwblhau

Gyda eich cefnogaeth chi, mae Loto Powys yn gwneud gwahaniaeth mawr bob wythnos i bobl Powys.

Mae'r holl arian a godir trwy Loto Powys yn elwa achosion da ym Mhowys. Rydym yn dosbarthu 50% o'r arian o'ch tocyn yn uniongyrchol i'r achos da ry'ch chi wedi dewis a chyfraniad o 10% ychwanegol tuag at y Cronfa Gymunedol Powys, sy'n cael ei weinyddu gan Cyngor Sir Powys ac sy'n darparu cymorth hanfodol i ystod eang o fudiadau lleol sy'n elwa'r gymuned leol.

Gallwch ddarganfod sut mae'r cyngor yn dyrannu grantiau i achosion da lleol ar wefan y cyngor:

http://www.powys.gov.uk

Tocynnau rhodd

Yn awydd tretio’ch anwyliaid i rywbeth sydd ychydig yn wahanol? Mae’r union beth gennon ni!