Eich loteri leol sy'n cefnogi achosion yn eich cymuned gyda gwobr ariannol o £25,000.

Mae 60% o'r holl docynnau sy'n cael eu gwerthu yn mynd i achosion da lleol

Cynnig cyfredol

ENNILL 1 o 5 Bwndeli Mini FITBIT a Google Nest

Gwnewch gamau i gefnogi'ch cymuned heddiw!

Chwarae erbyn 21ain Mawrth i gael cyfle i ENNILL 1 o 5 Bwndeli Mini FITBIT a Google Nest.

ENNILL 1 o 5 Bwndeli Mini FITBIT a Google Nest

Tynnu diweddaraf

Sad 22 Chwefror 2020
634187

Sut mae'n gweithio

Mae Loto Powys yn loteri wythnosol gyffrous sy'n codi arian ar gyfer achosion da yn Powys. Bydd pob achos da a gefnogir gan y loteri yn elwa Powys a'i drigolion.

Chwaraewch y loteri, cefnogi Powys - mae mor syml â hynny!

Tocynnau

Tocynnau

Mae tocynnau ar gyfer y loteri yn costio dim ond £1 yr wythnos. Mae gan bob tocyn gyfle 1 i 50 i ennill gwobr bob wythnos, gyda gwobr fawr o £25,000!

Gwobrau

Gwobrau

Mae tynnu llun yn digwydd bob dydd Sadwrn a dewisir cyfuniad buddugol 6 digid. Rydym yn hysbysu'r enillydd drwy e-bost. Cysylltwch pob un o'r 6 ac rydych chi'n ennill y JACPOT!

Achosion da

Achosion da

O bob tocyn £1 a brynwch, bydd 60p yn mynd i achosion da lleol yn Powys ac yn gwella'r gymuned. Mae hyn yn ddwbl y cyfraddau cyfraniad loteri cenedlaethol a dyna'r ffordd yr ydym yn ei hoffi.

Cwestiynau cyffredin

Sut mae cofrestru i gefnogi achos da?

Cliciwch prynu tocynnau ar y botwm yn yr adran gyntaf. Chwiliwch am achos da, unwaith ar eich tudalen achos da, cliciwch 'Prynu tocynnau' a dilynwch y broses ddesg dalu.

Gallwch gefnogi bob mis trwy Debyd Uniongyrchol neu gerdyn debyd. Neu os byddai'n well gennych daliad unwaith ac am byth am naill ai 1, 3, 6 neu 12 mis.

Sut ydw i'n gwybod a ydw i wedi ennill?

Mae'r raffl yn digwydd bob dydd Sadwrn am 8pm a chaiff yr enillwyr lwcus eu hysbysu trwy e-bost. Mae gan yr e-bost ddolen i glicio i fynd â chi i'ch cyfrif i hawlio'ch enillion.

Sut mae canslo fy tanysgrifiad / taliadau?

Pennaeth i'r adran gefnogwr yn eich cyfrif yna cliciwch ar 'eich tocynnau'. Uwchben yr adran docynnau mae’r botwm ‘dileu tocynnau’ yn rhoi’r opsiwn i chi ddewis tocynnau yr hoffech eu canslo. Bydd canslo yn dod i rym ar unwaith.