Mae ymuno â Loto Powys yn rhad ac am ddim ac fe fydd y broses ymgeisio dim ond yn cymryd rhyw funud fach.

Fe fyddwn ni’n rhoi gwybod ichi a yw’ch cais wedi’i gymeradwyo o fewn 5 diwrnod gwaith.

Unwaith y bydd wedi’i gymeradwyo, caiff eich tudalen ei chreu ac fe allwch chi ddechrau codi arian ar unwaith!

Os nad oes gan eich sefydliad enw Saesneg, byddwn yn defnyddio'r enw Cymraeg rydych chi wedi'i ddarparu.