Ein nod yw sicrhau fod y wefan o fewn cyrraedd cymaint ag sy'n bosibl. Rydym eisiau i bawb sy'n edrych ar ein gwefan i deimlo croeso ac i weld y profiad yn un hawdd a gwerth chweil.

Allweddi mynediad

Nid ydym wedi defnyddio allweddi mynediad o'r blaen gan eu bod yn aml yn amharu ar allweddi llwybr brys diofyn y bysellfwrdd ar borwyr modern. Mae'n hawdd llywio trwy dabiau'r cynnwys ac mae'r cynnwys yn gydnaws â “screen reader”.

Newid maint y testun

Gallwch ddefnyddio'ch porwr i newid maint y testun ar gyfer y wefan hon.

  • Internet Explorer: Dewiswch y ddewislen "View", yna "Text size"
  • Chrome: Dewiswch y ddewislen "More" ar y pen dde uchaf, nesaf at 'Zoom', dewiswch y dewisiadau chwyddo yr ydych eu heisiau
  • Firefox: Dewiswch y ddewislen "View", yna "Zoom" neu "Zoom text only"
  • Safari: Dewiswch y ddewislen "View", yna "Make text bigger" neu "Make text smaller"
  • Opera: Dewsiwch "View", yna "Zoom"

Y gallu i ddarllen

Rydym wedi sicrhau nad yw dyluniad y wefan yn rhwystr i'r gallu i'w defnyddio a'i darllen ac y bydd yn gweithio ar amrywiaeth o ddyfeisiau gyda meintiau sgrîn gwahanol.

Rydym wedi defnyddio paled lliw ar y wefan sy'n sicrhau cyferbyniad da.

Rydym wedi gwneud pob ymdrech i sicrhau fod y wefan yn hawdd ei darllen gan ddefnyddio ‘Saesneg plaen a dealladwy' gan ddileu jargon a defnyddio iaith symlach. Rydym hefyd wedi rhannu tudalennau hirach yn adrannau gwahanol i'w gwneud yn haws i'w dilyn.

Darllenwyr sgrin

Rydym yn datblygu'r wefan i fod yn gydnaws â “screen reader” ac yn dilysu trwy brofi'r feddalwedd darllen sgrîn mwyaf cyffredin.

Eich adborth

Os cawsoch chi drafferth gydag unrhyw ran o'n gwefan, anfonwch e-bost at [email protected] neu ein ffonio ni ar 01597 826000.