Ydych chi'n achos da? Chwilio am ffordd i godi arian ar-lein?

Darganfod sut mae Loto Powys yn codi arian ar gyfer achosion da yn eich cymuned leol

Cofrestrwch a chael eich tudalen loteri eich hunan

Dim costau sefydlu na ffioedd gweinyddol - llenwch ein ffurflen ar-lein syml ac unwaith y byddwn wedi gwirio popeth byddwn yn trefnu tudalen loteri i chi. Bydd croeso i chi ei haddasu fel ry'ch chi'n dymuno.

Codi arian

Bydd 60% o werthiant tocynnau yn mynd tuag at achosion da - bydd 50% yn mynd tuag at eich achos da chi a 10% i gronfa yn cefnogi achosion da yn Powys. Bydd eich arian chi'n cael ei anfon yn uniongyrchol i'ch cyfrif bob mis.

Dim costau, byth

Ydym, wir, ni fydd yn rhaid i chi dalu unrhyw beth i ni byth. Dim gweinyddu, dim ffioedd sefydlu - dim ond ffordd wych o godi arian at eich achos.

Gwobrau gwych ar gyfer eich cefnogwyr

Bydd pob tocyn yn rhoi cyfle 1 mewn 50 i ennill prif wobr o £25,000!

Help marchnata

Byddwn yn darparu taflenni a phosteri penodol, dolenni Facebook, awgrymiadau defnyddiol, canllawiau a llawer mwy.

Rhoi gwybod

Yn ogystal â diweddariadau e-bost bob pythefnos, gallwch fewngofnodi a gweld data am docynnau a chefnogwyr mewn amser real.

Mae Loto Powys yn ffordd effeithiol a hwylus i'ch achos da godi arian.

Bydd y loto'n cael ei dynnu bob nos Sadwrn gyda'r canlyniadau'n cael eu rhoi ar ein gwefan, Facebook a Twitter. Bydd yr enillwyr yn cael gwybod yn uniongyrchol, felly os nad oes amser gennych i weld pwy sydd wedi ennill, byddwn yn rhoi gwybod i chi.

Oeddet ti'n gwybod?

Gyda 50 tocyn yr wythnos gallwch chi godi mwy na £1,300 bob blwyddyn.

Nifer sydd wedi paru Gwobr Ods
6 £25,000 1,000,000:1
5 £2,000 55,556:1
4 £250 5,556:1
3 £25 556:1
2 3 thocyn Am Ddim 56:1

Angen mwy o wybodaeth? Gofynnwch am daflen.

Efallai y bydd angen ymgynghori ag aelodau eraill yr achos da all-lein. Neu efallai mai rhoi'r gair ar led rydych chi eisiau ei wneud. Mae’r daflen argraffadwy’n ffordd wych i wneud hynny! Os byddwch chi’n llenwi’r ffurflen isod fe fyddwn ni’n e-bostio dolen atoch chi.

Cwestiynau cyffredin

Sut ydw i'n gwybod pa mor dda y mae fy loteri yn gwneud?

Bob wythnos rydym yn anfon cylchlythyr atoch sy'n rhoi'r holl fanylion i chi. Mae'n dweud wrthych faint o gefnogwyr sydd wedi dewis cyfeirio eu cefnogaeth atoch chi, pwy ydyn nhw, faint o docynnau sy'n cael eu gwerthu bob wythnos, faint o arian sydd wedi'i godi ac ati. Mae dangosfwrdd hefyd ar y wefan a fydd yn darparu ystadegau amser real am eich ymgyrch!

Pwy sy'n delio ag unrhyw gwestiynau sydd gan fy nghefnogwyr?

Ni! Mae gennym ni rif penodol i roi cymorth 01597 826000 sy'n delio'n uniongyrchol ag unrhyw ymholiadau y mae'ch cefnogwyr eisiau eu codi, yn ogystal â'n cyfeiriad e-bost [email protected] i roi cymorth.

Sut ydyn ni'n derbyn ein cyfran o werthiannau tocynnau?

Bydd eich cyllid yn cael ei drosglwyddo'n uniongyrchol i'ch cyfrif banc bob mis.