Cofrestrwch a chael eich tudalen loteri eich hunan

Dim costau sefydlu na ffioedd gweinyddol - llenwch ein ffurflen ar-lein syml ac unwaith y byddwn wedi gwirio popeth byddwn yn trefnu tudalen loteri i chi. Bydd croeso i chi ei haddasu fel ry'ch chi'n dymuno.

Codi arian

Bydd 60% o werthiant tocynnau yn mynd tuag at achosion da - bydd 50% yn mynd tuag at eich achos da chi a 10% i gronfa yn cefnogi achosion da yn Powys. Bydd eich arian chi'n cael ei anfon yn uniongyrchol i'ch cyfrif bob mis.

Dim costau, byth

Nid ydym yn tynnu eich coes, ni fydd yn rhaid i chi dalu unrhyw beth i ni fyth. Dim taliad am weinyddu, dim ffioedd - ffordd wych o godi arian ar gyfer eich achos chi.

Gwobrau gwych ar gyfer eich cefnogwyr

Bydd pob tocyn yn rhoi cyfle 1 mewn 50 i ennill prif wobr o £25,000!

Help marchnata

Byddwn yn darparu taflenni a phosteri penodol, dolenni Facebook, awgrymiadau defnyddiol, canllawiau a llawer mwy.

Rhoi gwybod

Yn ogystal â diweddariadau e-bost bob pythefnos, gallwch fewngofnodi a gweld data am docynnau a chefnogwyr mewn amser real.

Mae Loto Powys yn ffordd effeithiol a hwylus i'ch achos da godi arian.

Bydd y loto'n cael ei dynnu bob nos Sadwrn gyda'r canlyniadau'n cael eu rhoi ar ein gwefan, Facebook a Twitter. Bydd yr enillwyr yn cael gwybod yn uniongyrchol, felly os nad oes amser gennych i weld pwy sydd wedi ennill, byddwn yn rhoi gwybod i chi.

Bydd y gefnogaeth o 20 o bobl yn codi £1,040 y flwyddyn ar gyfer eich achos da.

Nifer sydd wedi paru Gwobr Ods
6 £25,000 1,000,000:1
5 £2,000 55,556:1
4 £250 5,556:1
3 £25 556:1
2 3 thocyn Am Ddim 56:1