Ydych chi'n achos da? Chwilio am ffordd i godi arian ar-lein?

Darganfod sut mae Loto Powys yn codi arian ar gyfer achosion da yn eich cymuned leol

Cofrestrwch a chael eich tudalen loteri eich hunan

Dim costau sefydlu na ffioedd gweinyddol - llenwch ein ffurflen ar-lein syml ac unwaith y byddwn wedi gwirio popeth byddwn yn trefnu tudalen loteri i chi. Bydd croeso i chi ei haddasu fel ry'ch chi'n dymuno.

Codi arian

Bydd 60% o werthiant tocynnau yn mynd tuag at achosion da - bydd 50% yn mynd tuag at eich achos da chi a 10% i gronfa yn cefnogi achosion da yn Powys. Bydd eich arian chi'n cael ei anfon yn uniongyrchol i'ch cyfrif bob mis.

Dim costau, byth

Nid ydym yn tynnu eich coes, ni fydd yn rhaid i chi dalu unrhyw beth i ni fyth. Dim taliad am weinyddu, dim ffioedd - ffordd wych o godi arian ar gyfer eich achos chi.

Gwobrau gwych ar gyfer eich cefnogwyr

Bydd pob tocyn yn rhoi cyfle 1 mewn 50 i ennill prif wobr o £25,000!

Help marchnata

Byddwn yn darparu taflenni a phosteri penodol, dolenni Facebook, awgrymiadau defnyddiol, canllawiau a llawer mwy.

Rhoi gwybod

Yn ogystal â diweddariadau e-bost bob pythefnos, gallwch fewngofnodi a gweld data am docynnau a chefnogwyr mewn amser real.

Mae Loto Powys yn ffordd effeithiol a hwylus i'ch achos da godi arian.

Bydd y loto'n cael ei dynnu bob nos Sadwrn gyda'r canlyniadau'n cael eu rhoi ar ein gwefan, Facebook a Twitter. Bydd yr enillwyr yn cael gwybod yn uniongyrchol, felly os nad oes amser gennych i weld pwy sydd wedi ennill, byddwn yn rhoi gwybod i chi.

Oeddet ti'n gwybod?

Gyda 50 tocyn yr wythnos gallwch chi godi dros £1,300 bob blwyddyn.

Nifer sydd wedi paru Gwobr Ods
6 £25,000 1,000,000:1
5 £2,000 55,556:1
4 £250 5,556:1
3 £25 556:1
2 3 thocyn Am Ddim 56:1

Cwestiynau cyffredin

Sut ydw i'n gwybod pa mor dda y mae fy loteri yn gwneud?

Bob wythnos rydym yn anfon cylchlythyr atoch sy'n rhoi'r holl fanylion i chi. Mae'n dweud wrthych faint o gefnogwyr sydd wedi dewis cyfeirio eu cefnogaeth atoch chi, pwy ydyn nhw, faint o docynnau sy'n cael eu gwerthu bob wythnos, faint o arian sydd wedi'i godi ac ati. Mae dangosfwrdd hefyd ar y wefan a fydd yn darparu amser real ystadegau ar eich ymgyrch!

Pwy sy'n delio ag unrhyw gwestiynau sydd gan fy nghefnogwyr?

Y ni! Mae gennym ni rif penodol i roi cymorth 01597 826000 sy'n delio'n uniongyrchol ag unrhyw ymholiadau y mae'ch cefnogwyr eisiau eu codi, yn ogystal â'n cyfeiriad e-bost [email protected] i roi cymorth.

Sut ydyn ni'n derbyn ein cyfran o werthiannau tocynnau?

Bydd eich cronfeydd yn cael eu trosglwyddo'n uniongyrchol i'ch cyfrif banc bob mis.