Cyfrif cefnogwyr

24 Cefnogwyr

  • Mae Mr J wedi cefnogi Age Cymru Powys â 5 tocyn
  • Mae Miss D wedi cefnogi Girlguiding Sir Drefaldwyn â 2 tocyn
  • Mae Mr S wedi cefnogi Bracken Trust â 1 tocyn
  • Mae Miss W wedi cefnogi Bracken Trust â 1 tocyn
  • Mae Miss O wedi cefnogi Tregynon YFC â 2 tocyn
  • Mae Ms B wedi cefnogi Bracken Trust â 2 tocyn

Dyddiad tynnu nesaf

03 Hydref 2020

5d 16h 5m

Canlyniadau

£25,000 Jacpot

3 8 9 1 3 2
  • Enillydd! Mrs W (Knighton) Enillodd 3 tocyn ychwanegol!
  • Enillydd! Mr W (CORSHAM) Enillodd 3 tocyn ychwanegol!
  • Enillydd! Mr S (LLANDRINDOD WELLS) Enillodd 3 tocyn ychwanegol!
Sad 26 Medi 2020

Amdanom ni

Os ydy canser wedi effeithio arnoch chi neu ar rywun agos atoch chi, gall y Bracken Trust helpu. Mae’n helpu pobl i reoli eu cyflwr a chynnal ansawdd bywyd rhagorol. Gallwch chi gymryd cymaint neu gyn lleied o help oddi wrth yr ymddiriedolaeth ag y mynnwch – nid ydyn ni’n codi am ein gwasanaethau.


Dydyn ni ddim yn derbyn unrhyw gyllid statudol felly rydyn ni’n dibynnu ar grantiau, arian sy’n cael ei godi a chyfraniadau gwirfoddol i gefnogi costau cyflenwi’r gwasanaethau hyn o ansawdd uchel. Mae angen eich help chi arnon ni fel ein bod ni’n gallu parhau i ddarparu ac ehangu ein gwasanaethau!


Diolch am eich cefnogaeth a phob lwc ichi!
Yr eiddoch yn gywir,


Mrs Ann Williams

Helpwch ni i rannu ein hachos ar gyfryngau cymdeithasol!

Sut mae'r loteri'n gweithio

£1 y tocyn

Mae hynny'n iawn, yn wahanol i lawer o loterïau eraill, dim ond £1 yr wythnos yw ein tocynnau loteri.

60% i achosion!

50% i'r achos o'ch dewis ac 10% i achosion eraill yn Powys.

Gwobr fawreddog £ 25,000

Cydweddwch bob un o'r 6 rhif ac rydych chi'n ennill y JACKPOT

Chwarae Heddiw ac Ennill Arhosiad

Chwarae Heddiw ac Ennill Arhosiad

Cefnogwch ein loteri erbyn 31 Hydref am eich cyfle i ENNILL Arhosiad Coedwig Teulu!