Bracken Trust

Cefnogwch ein hachos!

Yn tynnu tocynnau Loto Powys nesaf ar Sad 23 Tachwedd am 8pm

Tocynnau’n cael eu tynnu mewn 5 diwrnod 0 awr 22 munud!

Yn codi £676.00 y flwyddyn

26 tocyn

26 tocyn o’r targed o 50 tocyn

Amdanom Ni:

Os ydy canser wedi effeithio arnoch chi neu ar rywun agos atoch chi, gall y Bracken Trust helpu. Mae’n helpu pobl i reoli eu cyflwr a chynnal ansawdd bywyd rhagorol. Gallwch chi gymryd cymaint neu gyn lleied o help oddi wrth yr ymddiriedolaeth ag y mynnwch – nid ydyn ni’n codi am ein gwasanaethau.


Dydyn ni ddim yn derbyn unrhyw gyllid statudol felly rydyn ni’n dibynnu ar grantiau, arian sy’n cael ei godi a chyfraniadau gwirfoddol i gefnogi costau cyflenwi’r gwasanaethau hyn o ansawdd uchel. Mae angen eich help chi arnon ni fel ein bod ni’n gallu parhau i ddarparu ac ehangu ein gwasanaethau!


Diolch am eich cefnogaeth a phob lwc ichi!
Yr eiddoch yn gywir,


Mrs Ann Williams

Cefnogwyr Diweddar:

Mae Miss L wedi cefnogi East Radnorshire Day Centre â 2 tocyn

32 awr yn ôl

Mae Miss C wedi cefnogi Cronfa Gymunedol Powys â 1 tocyn

3 diwrnod yn ôl

Mae Mrs W wedi cefnogi Bracken Trust â 1 tocyn

5 diwrnod yn ôl

Mae Mrs B wedi cefnogi East Radnorshire Day Centre â 1 tocyn

7 diwrnod yn ôl

Mae Mrs J wedi cefnogi Dyfodol Powys Futures â 5 tocyn

8 diwrnod yn ôl

Mae Mr H wedi cefnogi Bracken Trust â 2 tocyn

10 diwrnod yn ôl

Tynnu diweddaraf

Sad 16 Tachwedd 2019

Pam Cefnogi?

60%

Cefnogi’ch achos

Gallwch chi gael tawelwch meddwl o wybod bod 60% o werthiannau tocynnau’n mynd i achosion da - 50% i’r achos rydych chi wedi’i ddewis a 10% i achosion da yn Powys.

£1

Dim ond £1 yr wythnos

Yn hollol, yn wahanol i lawer o loterïau eraill, dim ond £1 yr wythnos ydy tocynnau Loto Powys

£25K!

Gwobrau gwych

Mae gan bob tocyn gyfle 1 ym mhob 50 i ennill y wobr uchaf o £25,000!

Tocynnau rhodd

Yn awydd tretio’ch anwyliaid i rywbeth sydd ychydig yn wahanol? Mae’r union beth gennon ni!