Bracken Trust

Cefnogwch ein hachos!

Yn tynnu tocynnau Loto Powys nesaf ar Sad 29 Chwefror am 8pm

Tocynnau’n cael eu tynnu mewn 0 diwrnod 22 awr 27 munud!

Yn codi £1,092.00 y flwyddyn

42 tocyn

42 tocyn o’r targed o 50 tocyn


ENNILL 1 o 5 Bwndeli Mini FITBIT a Google Nest

Amdanom Ni:

Os ydy canser wedi effeithio arnoch chi neu ar rywun agos atoch chi, gall y Bracken Trust helpu. Mae’n helpu pobl i reoli eu cyflwr a chynnal ansawdd bywyd rhagorol. Gallwch chi gymryd cymaint neu gyn lleied o help oddi wrth yr ymddiriedolaeth ag y mynnwch – nid ydyn ni’n codi am ein gwasanaethau.


Dydyn ni ddim yn derbyn unrhyw gyllid statudol felly rydyn ni’n dibynnu ar grantiau, arian sy’n cael ei godi a chyfraniadau gwirfoddol i gefnogi costau cyflenwi’r gwasanaethau hyn o ansawdd uchel. Mae angen eich help chi arnon ni fel ein bod ni’n gallu parhau i ddarparu ac ehangu ein gwasanaethau!


Diolch am eich cefnogaeth a phob lwc ichi!
Yr eiddoch yn gywir,


Mrs Ann Williams

Cefnogwyr Diweddar:

Mae Mr F wedi cefnogi Llandrindod Foodbank â 2 tocyn

2 diwrnod yn ôl

Mae Mr H wedi cefnogi Cronfa Gymunedol Powys â 3 tocyn

5 diwrnod yn ôl

Mae Mr S wedi cefnogi Celf o Gwmpas â 1 tocyn

6 diwrnod yn ôl

Mae Mrs K wedi cefnogi East Radnorshire Day Centre â 1 tocyn

21 diwrnod yn ôl

Mae Mrs G wedi cefnogi Materion Dementia Ym Mhowys â 2 tocyn

25 diwrnod yn ôl

Mae Mrs E wedi cefnogi Wyeside Arts Centre â 1 tocyn

28 diwrnod yn ôl

Tynnu diweddaraf

Sad 22 Chwefror 2020

Pam Cefnogi?

60%

Cefnogi’ch achos

Gallwch chi gael tawelwch meddwl o wybod bod 60% o werthiannau tocynnau’n mynd i achosion da - 50% i’r achos rydych chi wedi’i ddewis a 10% i achosion da yn Powys.

£1

Dim ond £1 yr wythnos

Yn hollol, yn wahanol i lawer o loterïau eraill, dim ond £1 yr wythnos ydy tocynnau Loto Powys

£25K!

Gwobrau gwych

Mae gan bob tocyn gyfle 1 ym mhob 50 i ennill y wobr uchaf o £25,000!

Tocynnau rhodd

Yn awydd tretio’ch anwyliaid i rywbeth sydd ychydig yn wahanol? Mae’r union beth gennon ni!