Bracken Trust

Cyfrif cefnogwyr

21 Cefnogwyr

 • Mae Mrs H wedi cefnogi Cronfa Gymunedol Powys â 1 tocyn
 • Mae Mrs H wedi cefnogi Cronfa Gymunedol Powys â 1 tocyn
 • Mae Mr M wedi cefnogi Cronfa Gymunedol Powys â 2 tocyn
 • Mae Mrs D wedi cefnogi Bracken Trust â 1 tocyn
 • Mae Mrs M wedi cefnogi Girlguiding Sir Drefaldwyn â 1 tocyn
 • Mae Miss C wedi cefnogi Cronfa Gymunedol Powys â 1 tocyn

Dyddiad tynnu nesaf

04 Ebrill 2020

3d 0h 58m

Canlyniadau

£25,000 Jacpot

5 5 9 5 5 7
 • Enillydd! Mr W (CORSHAM) Enillodd 3 tocyn ychwanegol!
 • Enillydd! Mr W (WREXHAM) Enillodd 3 tocyn ychwanegol!
 • Enillydd! Mrs W (LLANDRINDOD WELLS) Enillodd 3 tocyn ychwanegol!
 • Enillydd! Mrs T (MACHYNLLETH) Enillodd 3 tocyn ychwanegol!
 • Enillydd! Ms K (WORCESTER) Enillodd 3 tocyn ychwanegol!
Sad 28 Maw 2020

Amdanom ni

Os ydy canser wedi effeithio arnoch chi neu ar rywun agos atoch chi, gall y Bracken Trust helpu. Mae’n helpu pobl i reoli eu cyflwr a chynnal ansawdd bywyd rhagorol. Gallwch chi gymryd cymaint neu gyn lleied o help oddi wrth yr ymddiriedolaeth ag y mynnwch – nid ydyn ni’n codi am ein gwasanaethau.


Dydyn ni ddim yn derbyn unrhyw gyllid statudol felly rydyn ni’n dibynnu ar grantiau, arian sy’n cael ei godi a chyfraniadau gwirfoddol i gefnogi costau cyflenwi’r gwasanaethau hyn o ansawdd uchel. Mae angen eich help chi arnon ni fel ein bod ni’n gallu parhau i ddarparu ac ehangu ein gwasanaethau!


Diolch am eich cefnogaeth a phob lwc ichi!
Yr eiddoch yn gywir,


Mrs Ann Williams

Helpwch ni i rannu ein hachos ar gyfryngau cymdeithasol!

Mae arnom eich angen nawr yn fwy nag erioed!

Mae arnom eich angen nawr yn fwy nag erioed!

Curwch giwiau'r archfarchnad! Cymerwch ran nawr fe allech chi ENNILL 1 o 3 gwobr genedlaethol flasus. Yn ychwanegol at ein jacpot gwerth £ 25k, fe allech chi ennill 12 blwch ffrwythau a llysiau misol a ddanfonir at eich drws.

Mae pob tocyn y mae eich pryniant yn gwneud gwahaniaeth go iawn ac mae ein cymuned yn gryfach gyda'n gilydd, hyd yn oed pan fyddwn ar wahân.