Cyfrif cefnogwyr

29 Cefnogwyr

  • Cefnogodd Mx B ni gydag 1 tocyn
  • Cefnogodd Ms J ni gyda 3 tocyn
  • Cefnogodd Mr R ni gydag 1 tocyn
  • Cefnogodd Ms G ni gydag 1 tocyn
  • Cefnogodd Mrs D ni gyda 5 tocyn
  • Cefnogodd Ms H ni gyda 5 tocyn

Dyddiad tynnu nesaf

2d 9h 56m Pelen gonffeti

23 Hydref 2021

Canlyniadau

£25,000 Jacpot

3 8 6 0 0 0
  • Enillydd! Mr E (Llandrindod Wells, Powys) Enillodd 3 tocyn ychwanegol!
  • Enillydd! Mrs W (Knighton) Enillodd 3 tocyn ychwanegol!
  • Enillydd! Ms M (LEOMINSTER) Enillodd 3 tocyn ychwanegol!
Sad 16 Hyd 2021

Amdanom ni

Os ydy canser wedi effeithio arnoch chi neu ar rywun agos atoch chi, gall y Bracken Trust helpu. Mae’n helpu pobl i reoli eu cyflwr a chynnal ansawdd bywyd rhagorol. Gallwch chi gymryd cymaint neu gyn lleied o help oddi wrth yr ymddiriedolaeth ag y mynnwch – nid ydyn ni’n codi am ein gwasanaethau.


Dydyn ni ddim yn derbyn unrhyw gyllid statudol felly rydyn ni’n dibynnu ar grantiau, arian sy’n cael ei godi a chyfraniadau gwirfoddol i gefnogi costau cyflenwi’r gwasanaethau hyn o ansawdd uchel. Mae angen eich help chi arnon ni fel ein bod ni’n gallu parhau i ddarparu ac ehangu ein gwasanaethau!


Diolch am eich cefnogaeth a phob lwc ichi!
Yr eiddoch yn gywir,


Mrs Ann Williams

Helpwch ni i rannu ein hachos ar gyfryngau cymdeithasol!

Sut mae'r loteri'n gweithio

£1 y tocyn

Mae hynny'n iawn, yn wahanol i lawer o loterïau eraill, dim ond £1 yr wythnos yw ein tocynnau loteri.

60% i achosion!

50% i'r achos o'ch dewis ac 10% i achosion eraill yn Powys.

Gwobr fawreddog £ 25,000

Cydweddwch bob un o'r 6 rhif ac rydych chi'n ennill y JACKPOT

ENNILL Taleb John Lewis £ 1000

Ffordd Fawr I Gefnogi Heddiw!

Helpa ni i helpu'r gymuned. Prynwch eich tocynnau heddiw a nodwch ein loteri am siawns mewn gwobrau ariannol wythnosol. Hefyd, byddwch yn y raffl ar y 30ain o Hydref am eich cyfle i ENNILL £ 1000 yn Nhalebau John Lewis!