Bracken Trust

Bracken Trust

Diweddariad COVID-19

Mae eich cefnogaeth yn gwbl hanfodol i sicrhau bod achosion ar draws ein cymunedau yn aros ar agor ar yr adeg dyngedfennol hon.

Cyfrif cefnogwyr

23 Cefnogwyr

 • Mae Mr S wedi cefnogi Bracken Trust â 1 tocyn
 • Mae Mrs W wedi cefnogi Canolfan Argyfwng Teulu Maldwyn â 1 tocyn
 • Mae Mrs E wedi cefnogi Builth Road Community Group â 2 tocyn
 • Mae Mrs H wedi cefnogi Calan DVS â 1 tocyn
 • Mae Miss B wedi cefnogi Welshpool Breastfeeding Support Project â 2 tocyn
 • Mae Mr C wedi cefnogi Cronfa Gymunedol Powys â 2 tocyn

Dyddiad tynnu nesaf

30 Mai 2020

3d 15h 19m

Canlyniadau

£25,000 Jacpot

0 3 3 4 0 9
 • Enillydd! Ms J (ABERGAVENNY) Enillodd 3 tocyn ychwanegol!
 • Enillydd! Mr C (LLANIDLOES) Enillodd 3 tocyn ychwanegol!
 • Enillydd! Mr H (HEREFORD) Enillodd 3 tocyn ychwanegol!
 • Enillydd! Mr C (LLANDRINDOD WELLS) Enillodd 3 tocyn ychwanegol!
 • Enillydd! Mr R (LLANDRINDOD WELLS) Enillodd 3 tocyn ychwanegol!
 • Enillydd! Mrs M (RHAYADER) Enillodd 3 tocyn ychwanegol!
Sad 23 Mai 2020

Amdanom ni

Os ydy canser wedi effeithio arnoch chi neu ar rywun agos atoch chi, gall y Bracken Trust helpu. Mae’n helpu pobl i reoli eu cyflwr a chynnal ansawdd bywyd rhagorol. Gallwch chi gymryd cymaint neu gyn lleied o help oddi wrth yr ymddiriedolaeth ag y mynnwch – nid ydyn ni’n codi am ein gwasanaethau.


Dydyn ni ddim yn derbyn unrhyw gyllid statudol felly rydyn ni’n dibynnu ar grantiau, arian sy’n cael ei godi a chyfraniadau gwirfoddol i gefnogi costau cyflenwi’r gwasanaethau hyn o ansawdd uchel. Mae angen eich help chi arnon ni fel ein bod ni’n gallu parhau i ddarparu ac ehangu ein gwasanaethau!


Diolch am eich cefnogaeth a phob lwc ichi!
Yr eiddoch yn gywir,


Mrs Ann Williams

Helpwch ni i rannu ein hachos ar gyfryngau cymdeithasol!

Sut mae'r loteri'n gweithio

£1 y tocyn

Mae hynny'n iawn, yn wahanol i lawer o loterïau eraill, dim ond £1 yr wythnos yw ein tocynnau loteri.

60% i achosion!

50% i'r achos o'ch dewis ac 10% i achosion eraill yn Powys.

Gwobr fawreddog £ 25,000

Cydweddwch bob un o'r 6 rhif ac rydych chi'n ennill y JACKPOT

Mae arnom eich angen nawr yn fwy nag erioed!

Mae arnom eich angen nawr yn fwy nag erioed!

Curwch giwiau'r archfarchnad! Cymerwch ran nawr fe allech chi ENNILL 1 o 3 gwobr genedlaethol flasus. Yn ychwanegol at ein jacpot gwerth £ 25k, fe allech chi ennill 12 blwch ffrwythau a llysiau misol a ddanfonir at eich drws.

Mae pob tocyn y mae eich pryniant yn gwneud gwahaniaeth go iawn ac mae ein cymuned yn gryfach gyda'n gilydd, hyd yn oed pan fyddwn ar wahân.