Cyfrif cefnogwyr

25 Cefnogwyr

 • Cefnogodd Mx W ni gyda 2 tocyn
 • Cefnogodd Ms S ni gyda 2 tocyn
 • Cefnogodd Ms C ni gydag 1 tocyn
 • Cefnogodd Mrs W ni gydag 1 tocyn
 • Cefnogodd Ms C ni gydag 1 tocyn
 • Cefnogodd Mrs W ni gydag 1 tocyn

Dyddiad tynnu nesaf

1d 17h 19m Pelen gonffeti

08 Mai 2021

Canlyniadau

£25,000 Jacpot

2 8 0 3 6 1
 • Enillydd! Mrs W (RHAYADER) Enillodd £250.00!
 • Enillydd! Mrs G (Llandrindod Wells) Enillodd £25.00!
 • Enillydd! Mr W (CAERSWS) Enillodd £25.00!
 • Enillydd! Mr M (KNIGHTON) Enillodd 3 tocyn ychwanegol!
 • Enillydd! Mr W (CAERSWS) Enillodd 3 tocyn ychwanegol!
 • Enillydd! Mr W (LEICESTER) Enillodd 3 tocyn ychwanegol!
 • Enillydd! Mr W (LLANDRINDOD WELLS) Enillodd 3 tocyn ychwanegol!
 • Enillydd! Mrs J (Llansantffraid-Ym-Mechain) Enillodd 3 tocyn ychwanegol!
 • Enillydd! Mr H (LLANDRINDOD WELLS) Enillodd 3 tocyn ychwanegol!
 • Enillydd! Miss W (PRESTEIGNE) Enillodd 3 tocyn ychwanegol!
 • Enillydd! Mx B (MEIFOD) Enillodd 3 tocyn ychwanegol!
Sad 01 Mai 2021

Amdanom ni

Os ydy canser wedi effeithio arnoch chi neu ar rywun agos atoch chi, gall y Bracken Trust helpu. Mae’n helpu pobl i reoli eu cyflwr a chynnal ansawdd bywyd rhagorol. Gallwch chi gymryd cymaint neu gyn lleied o help oddi wrth yr ymddiriedolaeth ag y mynnwch – nid ydyn ni’n codi am ein gwasanaethau.


Dydyn ni ddim yn derbyn unrhyw gyllid statudol felly rydyn ni’n dibynnu ar grantiau, arian sy’n cael ei godi a chyfraniadau gwirfoddol i gefnogi costau cyflenwi’r gwasanaethau hyn o ansawdd uchel. Mae angen eich help chi arnon ni fel ein bod ni’n gallu parhau i ddarparu ac ehangu ein gwasanaethau!


Diolch am eich cefnogaeth a phob lwc ichi!
Yr eiddoch yn gywir,


Mrs Ann Williams

Helpwch ni i rannu ein hachos ar gyfryngau cymdeithasol!

Sut mae'r loteri'n gweithio

£1 y tocyn

Mae hynny'n iawn, yn wahanol i lawer o loterïau eraill, dim ond £1 yr wythnos yw ein tocynnau loteri.

60% i achosion!

50% i'r achos o'ch dewis ac 10% i achosion eraill yn Powys.

Gwobr fawreddog £ 25,000

Cydweddwch bob un o'r 6 rhif ac rydych chi'n ennill y JACKPOT

ENNILL blwyddyn o ddanfon ffrwythau a llysiau gartref o Boxxfresh

🍐 ENNILL gwobr PEAR-fect yr haf hwn! 🥕

Curwch giwiau'r archfarchnad! Ymgeisiwch cyn 26 Mehefin am eich cyfle i ENNILL 1 o 3 gwobr genedlaethol flasus. Yn ogystal â gwobrau ariannol wythnosol, fe allech chi ennill 12 blwch ffrwythau a llysiau misol a ddanfonir at eich drws o Boxxfresh - busnes hynod gyfeillgar, teuluol yn y DU.