Cyfrif cefnogwyr

18 Cefnogwyr

  • Cefnogodd Ms D ni gyda 3 tocyn
  • Cefnogodd Ms M ni gyda 2 tocyn
  • Cefnogodd Ms P ni gyda 2 tocyn
  • Cefnogodd Ms S ni gyda 3 tocyn
  • Cefnogodd Ms E ni gyda 2 tocyn
  • Cefnogodd Ms W ni gydag 1 tocyn

Dyddiad tynnu nesaf

2d 9h 19m Pelen gonffeti

23 Hydref 2021

Canlyniadau

£25,000 Jacpot

3 8 6 0 0 0
  • Enillydd! Mr E (Llandrindod Wells, Powys) Enillodd 3 tocyn ychwanegol!
  • Enillydd! Mrs W (Knighton) Enillodd 3 tocyn ychwanegol!
  • Enillydd! Ms M (LEOMINSTER) Enillodd 3 tocyn ychwanegol!
Sad 16 Hyd 2021

Amdanom ni

Mae Ffrindiau Ysgol Pennant yn darparu adnoddau a chymorth ariannol i Ysgol Pennant er mwyn galluogi'r plant i gael y profiadau gorau posib! 

Mae arnom angen eich cymorth fel y gallwn barhau i gynnig ein cefnogaeth.

Diolch i chi am eich cefnogaeth a phob lwc!

Yn gywir,

Ms Lowri Roberts

Helpwch ni i rannu ein hachos ar gyfryngau cymdeithasol!

Sut mae'r loteri'n gweithio

£1 y tocyn

Mae hynny'n iawn, yn wahanol i lawer o loterïau eraill, dim ond £1 yr wythnos yw ein tocynnau loteri.

60% i achosion!

50% i'r achos o'ch dewis ac 10% i achosion eraill yn Powys.

Gwobr fawreddog £ 25,000

Cydweddwch bob un o'r 6 rhif ac rydych chi'n ennill y JACKPOT

ENNILL Taleb John Lewis £ 1000

Ffordd Fawr I Gefnogi Heddiw!

Helpa ni i helpu'r gymuned. Prynwch eich tocynnau heddiw a nodwch ein loteri am siawns mewn gwobrau ariannol wythnosol. Hefyd, byddwch yn y raffl ar y 30ain o Hydref am eich cyfle i ENNILL £ 1000 yn Nhalebau John Lewis!