Ponthafren Association

Cefnogwch ein hachos!

Yn tynnu tocynnau Loto Powys nesaf ar Sad 14 Rhagfyr am 8pm

Tocynnau’n cael eu tynnu mewn 0 diwrnod 5 awr 51 munud!

Yn codi £1,014.00 y flwyddyn

39 tocyn

39 tocyn o’r targed o 50 tocyn

Amdanom Ni:

Mae Ponthafren Association yn darparu gwasanaeth gwerthfawr iawn i'r gymuned.

Mae arnom angen eich help fel y gallwn barhau i gynnig a hyd yn oed ehangu ein gwasanaeth!

Diolch i chi am eich cefnogaeth a phob lwc!

Yn gywir,

Ponthafren

Cefnogwyr Diweddar:

Mae Ms K wedi cefnogi Wyeside Arts Centre â 1 tocyn

15 awr yn ôl

Mae Miss K wedi cefnogi Cronfa Gymunedol Powys â 1 tocyn

3 diwrnod yn ôl

Mae Mrs B wedi cefnogi Bracken Trust â 1 tocyn

7 diwrnod yn ôl

Mae Miss W wedi cefnogi Bracken Trust â 5 tocyn

10 diwrnod yn ôl

Mae Mrs D wedi cefnogi Bracken Trust â 5 tocyn

10 diwrnod yn ôl

Mae Mrs P wedi cefnogi Bracken Trust â 1 tocyn

10 diwrnod yn ôl

Tynnu diweddaraf

Sad 7 Rhagfyr 2019

Pam Cefnogi?

60%

Cefnogi’ch achos

Gallwch chi gael tawelwch meddwl o wybod bod 60% o werthiannau tocynnau’n mynd i achosion da - 50% i’r achos rydych chi wedi’i ddewis a 10% i achosion da yn Powys.

£1

Dim ond £1 yr wythnos

Yn hollol, yn wahanol i lawer o loterïau eraill, dim ond £1 yr wythnos ydy tocynnau Loto Powys

£25K!

Gwobrau gwych

Mae gan bob tocyn gyfle 1 ym mhob 50 i ennill y wobr uchaf o £25,000!

Tocynnau rhodd

Yn awydd tretio’ch anwyliaid i rywbeth sydd ychydig yn wahanol? Mae’r union beth gennon ni!