Welshpool Breastfeeding Support Project

Cefnogwch ein hachos!

Yn tynnu tocynnau Loto Powys nesaf ar Sad 29 Chwefror am 8pm

Tocynnau’n cael eu tynnu mewn 0 diwrnod 22 awr 35 munud!

Yn codi £78.00 y flwyddyn

3 tocyn

3 tocyn o’r targed o 50 tocyn


ENNILL 1 o 5 Bwndeli Mini FITBIT a Google Nest

Amdanom Ni:

Mae Welshpool Breastfeeding Support Project yn darparu gwasanaeth gwerthfawr iawn i'r gymuned.

Mae arnom angen eich help fel y gallwn barhau i gynnig a hyd yn oed ehangu ein gwasanaeth!

Diolch i chi am eich cefnogaeth a phob lwc!

Yn gywir,

Miss Laura Jayne Minns

Cefnogwyr Diweddar:

Mae Mr F wedi cefnogi Llandrindod Foodbank â 2 tocyn

2 diwrnod yn ôl

Mae Mr H wedi cefnogi Cronfa Gymunedol Powys â 3 tocyn

5 diwrnod yn ôl

Mae Mr S wedi cefnogi Celf o Gwmpas â 1 tocyn

6 diwrnod yn ôl

Mae Mrs K wedi cefnogi East Radnorshire Day Centre â 1 tocyn

21 diwrnod yn ôl

Mae Mrs G wedi cefnogi Materion Dementia Ym Mhowys â 2 tocyn

25 diwrnod yn ôl

Mae Mrs E wedi cefnogi Wyeside Arts Centre â 1 tocyn

28 diwrnod yn ôl

Tynnu diweddaraf

Sad 22 Chwefror 2020

Pam Cefnogi?

60%

Cefnogi’ch achos

Gallwch chi gael tawelwch meddwl o wybod bod 60% o werthiannau tocynnau’n mynd i achosion da - 50% i’r achos rydych chi wedi’i ddewis a 10% i achosion da yn Powys.

£1

Dim ond £1 yr wythnos

Yn hollol, yn wahanol i lawer o loterïau eraill, dim ond £1 yr wythnos ydy tocynnau Loto Powys

£25K!

Gwobrau gwych

Mae gan bob tocyn gyfle 1 ym mhob 50 i ennill y wobr uchaf o £25,000!

Tocynnau rhodd

Yn awydd tretio’ch anwyliaid i rywbeth sydd ychydig yn wahanol? Mae’r union beth gennon ni!