Cefnogi Powys!

Yn tynnu tocynnau Loto Powys nesaf ar Sad 29 Chwefror am 8pm!

Tocynnau’n cael eu tynnu mewn 0 diwrnod 22 awr 13 munud!

Yn codi £1,248.00 y flwyddyn

40 tocyn

40 tocyn o’r targed o 250 tocyn


ENNILL 1 o 5 Bwndeli Mini FITBIT a Google Nest

Ynglŷn â Cronfa Gymunedol Powys:

Loteri wythnosol ydy Loto Powys, sy’n cefnogi achosion da lleol a mentrau cymunedol yn uniongyrchol.

Mae loterïau’n ffordd ddifyr ac effeithiol i achosion godi arian y mae gwir angen amdano yn yr amseroedd anodd hyn. Trwy gael mwy o bobl i chwarae rhan, maen nhw’n gwneud mwy na chodi arian; maen nhw hefyd yn codi ymwybyddiaeth.

Pan fyddwch chi’n chwarae Loto Powys fe fyddwch chi’n gwybod bod 60% o bris eich tocyn yn mynd i achosion da (mwy na DWBL yr hyn y mae’r Loteri Genedlaethol yn ei roi) AC mae’r arian sy’n cael ei godi’n mynd i achosion da sydd o fudd i’ch cymuned leol.

Mae’r enillion y mae’r dudalen hon yn eu cynhyrchu’n mynd i gronfa achosion da gyffredinol, sy’n cael ei gweinyddu gan Cyngor Sir Powys, ac a fydd yn cael ei gwario ar ddarparu cefnogaeth hanfodol i amrywiaeth eang o sefydliadau lleol a mentrau cymunedol sy’n cael effaith fuddiol ar y gymuned leol.

Gallwch chi fynd i wefan y cyngor i weld sut y mae’n dyrannu grantiau i achosion da lleol:

http://www.powys.gov.uk

Os hoffech chi gefnogi achos da penodol, yna gallwch chi chwilio am achos da yma.

Cefnogwyr Diweddar:

Mae Mr F wedi cefnogi Llandrindod Foodbank â 2 tocyn

2 diwrnod yn ôl

Mae Mr H wedi cefnogi Cronfa Gymunedol Powys â 3 tocyn

5 diwrnod yn ôl

Mae Mr S wedi cefnogi Celf o Gwmpas â 1 tocyn

6 diwrnod yn ôl

Mae Mrs K wedi cefnogi East Radnorshire Day Centre â 1 tocyn

21 diwrnod yn ôl

Mae Mrs G wedi cefnogi Materion Dementia Ym Mhowys â 2 tocyn

25 diwrnod yn ôl

Mae Mrs E wedi cefnogi Wyeside Arts Centre â 1 tocyn

28 diwrnod yn ôl

Tynnu diweddaraf

Sad 22 Chwefror 2020

Pam cefnogi?

60%

Cefnogi’ch achos

Gallwch chi gael tawelwch meddwl o wybod y bydd 60% o werthiannau tocynnau’n mynd i achosion da sydd o fudd i Powys.

£1

Dim ond £1 yr wythnos

Yn hollol! Yn wahanol i lawer o loterïau eraill, dim ond £1 yr wythnos ydy tocynnau Loto Powys!

£25K!

Gwobrau gwych

Gyda chyfle 1 ym mhob 50 o ennill bob wythnos YNGHYD Â gwobr uchaf o £25,000 mae Loto Powys yn hwyl fawr i’w chwarae!

Tocynnau rhodd

Yn awydd tretio’ch anwyliaid i rywbeth sydd ychydig yn wahanol? Mae’r union beth gennon ni!