Cyfrif cefnogwyr

22 Cefnogwyr

  • Mae Mrs D wedi cefnogi Materion Dementia Ym Mhowys â 1 tocyn
  • Mae Mr J wedi cefnogi Age Cymru Powys â 5 tocyn
  • Mae Miss D wedi cefnogi Girlguiding Sir Drefaldwyn â 2 tocyn
  • Mae Mr S wedi cefnogi Bracken Trust â 1 tocyn
  • Mae Miss W wedi cefnogi Bracken Trust â 1 tocyn
  • Mae Miss O wedi cefnogi Tregynon YFC â 2 tocyn

Dyddiad tynnu nesaf

03 Hydref 2020

2d 4h 40m

Canlyniadau

£25,000 Jacpot

3 8 9 1 3 2
  • Enillydd! Mrs W (Knighton) Enillodd 3 tocyn ychwanegol!
  • Enillydd! Mr W (CORSHAM) Enillodd 3 tocyn ychwanegol!
  • Enillydd! Mr S (LLANDRINDOD WELLS) Enillodd 3 tocyn ychwanegol!
Sad 26 Medi 2020

Ynglŷn â Cronfa Gymunedol Powys:

Loteri wythnosol ydy Loto Powys, sy’n cefnogi achosion da lleol a mentrau cymunedol yn uniongyrchol.

Mae loterïau’n ffordd ddifyr ac effeithiol i achosion godi arian y mae gwir angen amdano yn yr amseroedd anodd hyn. Trwy gael mwy o bobl i chwarae rhan, maen nhw’n gwneud mwy na chodi arian; maen nhw hefyd yn codi ymwybyddiaeth.

Pan fyddwch chi’n chwarae Loto Powys fe fyddwch chi’n gwybod bod 60% o bris eich tocyn yn mynd i achosion da (mwy na DWBL yr hyn y mae’r Loteri Genedlaethol yn ei roi) AC mae’r arian sy’n cael ei godi’n mynd i achosion da sydd o fudd i’ch cymuned leol.

Mae’r enillion y mae’r dudalen hon yn eu cynhyrchu’n mynd i gronfa achosion da gyffredinol, sy’n cael ei gweinyddu gan Cyngor Sir Powys, ac a fydd yn cael ei gwario ar ddarparu cefnogaeth hanfodol i amrywiaeth eang o sefydliadau lleol a mentrau cymunedol sy’n cael effaith fuddiol ar y gymuned leol.

Gallwch chi fynd i wefan y cyngor i weld sut y mae’n dyrannu grantiau i achosion da lleol:

http://www.powys.gov.uk/

Helpwch ni i rannu ein hachos ar gyfryngau cymdeithasol!

Sut mae'r loteri'n gweithio

£1 y tocyn

Mae hynny'n iawn, yn wahanol i lawer o loterïau eraill, dim ond £1 yr wythnos yw ein tocynnau loteri.

60% i achosion!

50% i'r achos o'ch dewis ac 10% i achosion eraill yn Powys.

Gwobr fawreddog £ 25,000

Cydweddwch bob un o'r 6 rhif ac rydych chi'n ennill y JACKPOT

Chwarae Heddiw ac Ennill Arhosiad

Chwarae Heddiw ac Ennill Arhosiad

Cefnogwch ein loteri erbyn 31 Hydref am eich cyfle i ENNILL Arhosiad Coedwig Teulu!