Celf o Gwmpas

Cefnogwch ein hachos!

Yn tynnu tocynnau Loto Powys nesaf ar Sad 16 Tachwedd am 8pm

Tocynnau’n cael eu tynnu mewn 4 diwrnod 3 awr 38 munud!

Yn codi £234.00 y flwyddyn

9 tocyn

9 tocyn o’r targed o 50 tocyn

Amdanom Ni:

Page being translated 

Cefnogwyr Diweddar:

Mae Mrs B wedi cefnogi East Radnorshire Day Centre â 1 tocyn

29 awr yn ôl

Mae Mrs J wedi cefnogi Dyfodol Powys Futures â 5 tocyn

45 awr yn ôl

Mae Mr H wedi cefnogi Bracken Trust â 2 tocyn

4 diwrnod yn ôl

Mae Mrs S wedi cefnogi Knighton Library Friends â 1 tocyn

4 diwrnod yn ôl

Mae Mrs H wedi cefnogi Ponthafren Association â 1 tocyn

5 diwrnod yn ôl

Mae Mrs H wedi cefnogi Bracken Trust â 2 tocyn

8 diwrnod yn ôl

Tynnu diweddaraf

Sad 9 Tachwedd 2019

Pam Cefnogi?

60%

Cefnogi’ch achos

Gallwch chi gael tawelwch meddwl o wybod bod 60% o werthiannau tocynnau’n mynd i achosion da - 50% i’r achos rydych chi wedi’i ddewis a 10% i achosion da yn Powys.

£1

Dim ond £1 yr wythnos

Yn hollol, yn wahanol i lawer o loterïau eraill, dim ond £1 yr wythnos ydy tocynnau Loto Powys

£25K!

Gwobrau gwych

Mae gan bob tocyn gyfle 1 ym mhob 50 i ennill y wobr uchaf o £25,000!

Tocynnau rhodd

Yn awydd tretio’ch anwyliaid i rywbeth sydd ychydig yn wahanol? Mae’r union beth gennon ni!