Celf o Gwmpas

Cefnogwch ein hachos!

Yn tynnu tocynnau Loto Powys nesaf ar Sad 20 Gorffennaf am 8pm

Tocynnau’n cael eu tynnu mewn 0 diwrnod 7 awr 1 munud!

Yn codi £338.00 y flwyddyn

13 tocyn

13 tocyn o’r targed o 50 tocyn

Amdanom Ni:

Page being translated 

Cefnogwyr Diweddar:

Mae Mrs T wedi cefnogi Radnorshire Indoor Bowls Association â 1 tocyn

2 diwrnod yn ôl

Mae Mr M wedi cefnogi Builth Wells Scout Group â 1 tocyn

3 diwrnod yn ôl

Mae Mr J wedi cefnogi Llandrindod Foodbank â 5 tocyn

4 diwrnod yn ôl

Mae Mrs H wedi cefnogi Mach Maethlon â 3 tocyn

4 diwrnod yn ôl

Mae Mr S wedi cefnogi Mach Maethlon â 1 tocyn

4 diwrnod yn ôl

Mae Mr O wedi cefnogi Cronfa Gymunedol Powys â 1 tocyn

6 diwrnod yn ôl

Tynnu diweddaraf

Sad 13 Gorffennaf 2019

Pam Cefnogi?

60%

Cefnogi’ch achos

Gallwch chi gael tawelwch meddwl o wybod bod 60% o werthiannau tocynnau’n mynd i achosion da - 50% i’r achos rydych chi wedi’i ddewis a 10% i achosion da yn Powys.

£1

Dim ond £1 yr wythnos

Yn hollol, yn wahanol i lawer o loterïau eraill, dim ond £1 yr wythnos ydy tocynnau Loto Powys

£25K!

Gwobrau gwych

Mae gan bob tocyn gyfle 1 ym mhob 50 i ennill y wobr uchaf o £25,000!

Tocynnau rhodd

Yn awydd tretio’ch anwyliaid i rywbeth sydd ychydig yn wahanol? Mae’r union beth gennon ni!