Celf o Gwmpas

Cefnogwch ein hachos!

Yn tynnu tocynnau Loto Powys nesaf ar Sad 25 Ionawr am 8pm

Tocynnau’n cael eu tynnu mewn 5 diwrnod 19 awr 6 munud!

Yn codi £208.00 y flwyddyn

8 tocyn

8 tocyn o’r targed o 50 tocyn


ENNILL 1 o 5 Bwndeli Mini FITBIT a Google Nest

Amdanom Ni:

Page being translated 

Cefnogwyr Diweddar:

Mae Mr C wedi cefnogi Newtown Breastfeeding Friends Group â 2 tocyn

32 awr yn ôl

Mae Mr T wedi cefnogi Bracken Trust â 2 tocyn

7 diwrnod yn ôl

Mae Mrs C wedi cefnogi Bracken Trust â 2 tocyn

9 diwrnod yn ôl

Mae Mrs H wedi cefnogi Mid Powys Mind â 3 tocyn

9 diwrnod yn ôl

Mae Miss G wedi cefnogi Bracken Trust â 1 tocyn

24 diwrnod yn ôl

Mae Miss G wedi cefnogi Llandrindod Foodbank â 1 tocyn

24 diwrnod yn ôl

Tynnu diweddaraf

Sad 18 Ionawr 2020

Pam Cefnogi?

60%

Cefnogi’ch achos

Gallwch chi gael tawelwch meddwl o wybod bod 60% o werthiannau tocynnau’n mynd i achosion da - 50% i’r achos rydych chi wedi’i ddewis a 10% i achosion da yn Powys.

£1

Dim ond £1 yr wythnos

Yn hollol, yn wahanol i lawer o loterïau eraill, dim ond £1 yr wythnos ydy tocynnau Loto Powys

£25K!

Gwobrau gwych

Mae gan bob tocyn gyfle 1 ym mhob 50 i ennill y wobr uchaf o £25,000!

Tocynnau rhodd

Yn awydd tretio’ch anwyliaid i rywbeth sydd ychydig yn wahanol? Mae’r union beth gennon ni!